Vitajte na stránkach spoločnosti Law Care

AK MÁTE PROBLÉM, MY MÁME RIEŠENIE

JUDr. Miroslav Bóry   konateľ

V Law Care, s.r.o. sa už od roku 2010 sústredíme na pomoc malým a stredným podnikateľom, ako aj fyzickým osobám, pri riešení ich potrieb a problémov v oblasti zakladania obchodných spoločností, zmien v obchodnom a živnostenskom registri, zakladaní neziskových organizácií, ako aj pri likvidácii obchodných spoločností.

Okrem uvedených oblastí sa špecializujeme aj na pomoc klientom pri vybavovaní reštitučných nárokov v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z., rovnako aj na pomoc pri riešení otázok týkajúcich sa katastra nehnuteľností, pozemkového práva a s nimi súvisiacou legislatívnou úpravou.

Záujem klienta je pre nás prvoradý a zakladáme si na budovaní férových vzťahov, pretože len tak sa dá dosiahnúť dlhodobá obojstranne prospešná spolupráca.