Obchodné spoločnosti

Klientom ponúkame služby súvisiace so založením a vznikom obchodných spoločností, predovšetkým sa jedná o:

  • založenie obchodnej spoločnosti,
  • zmena údájov v Obchodnom registri a Živnostenskom registri,
  • asistencia pri likvidácii, predaji/kúpe, splynutí/zlúčení spoločnosti.

S orgánmi verejnej a štátnej správy komunikujeme prostredníctvom ZEP (zaručený elektronický podpis) a preto pre nás vzdialenosť klienta nie je limitujúca.

Sme otvorení spolupráci s účtovníkmi a ekonomickými poradcami, ktorých klienti potrebujú využiť služby spojené so zmenami v Obchodnom alebo Živnostenskom registri.